06:56 ICT Thứ bảy, 26/05/2018

global marquee text

Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin chính thức của trường THPT Xuân Trường B

Danh mục chính

Văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT

 • Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT
  Thứ sáu - 22/12/2017 07:00

  Thông tư Ban hành về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
 • Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT
  Thứ hai - 16/04/2018 07:00

  Thông tư Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
 • Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT
  Thứ hai - 12/03/2018 07:00

  Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
 • Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT
  Thứ sáu - 26/01/2018 07:00

  Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT
  Thứ tư - 28/02/2018 07:00

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang nhất » Tài nguyên

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 547889 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 06:56
windows7 199570 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 05:24
windowsxp2 85680 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 05:51
windowsnt2 65380 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 03:34
windowsnt 54707 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 02:29
windowsvista 11988 Thứ năm, 24 Tháng Năm 2018 09:31
windows2k 7887 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 09:51
windows2003 6623 Thứ năm, 24 Tháng Năm 2018 13:04
macosx 5886 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 03:44
linux2 2981 Thứ tư, 16 Tháng Năm 2018 15:32
windows95 2550 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 05:41
windows 2507 Thứ ba, 08 Tháng Năm 2018 20:53
linux3 2128 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 15:29
windows98 1537 Thứ năm, 26 Tháng Một 2017 08:48
windowsme 866 Thứ bảy, 23 Tháng M. hai 2017 07:08
windowsxp 500 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 22:18
windowsme2 455 Chủ nhật, 21 Tháng Một 2018 16:29
windowsce 439 Thứ tư, 03 Tháng Một 2018 10:36
freebsd 13 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 15:13
openbsd 4 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2015 00:20
mac 4 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 08:53